Tuesday, April 8, 2008

Antara dua jalan

Blog ini akan menjadi langkah permulaan kepada sebuah novel remaja yang akan diberi jodol Antara Dua Jalan. Novel ini kelak akan mengisahkan tentang beberapa orang remaja yang di sepanjang hidupnya perlu membuat pilihan. Novel ini bertujuan untuk memberi panduan kepada remaja tentang halatuju masa depan mereka. Semoga cita-cita ini diperkenankan oleh Allah S.W.T.

No comments: